กแ Oil Filters for Die-sinking EDM


Ref. No. Size (mm) Filtering type Application Refer
E 150 x 33 x 450   Creator-CNC type . Chmer 8
E 150 x 35/22 x 380   Deahan precision M/C - small type 6
E 150 x 35/22 x 520   Deahan precision M/C - large type 6
E 150 x 37/20 x 543   Sewon EDM 6
E 150 x 45 x 400   Dearyuk 8
E 260 x 21/50 x 400   Deahan EDM for suppling water 2
E 260 x 29 x 340   Mit-N 8
E 280 x 48/48 x 280   Sanbon NC 2
E 300 x 59 x 330   Mit-NC 4
E     Hi-tecSuper  
E-04 150 x 33 x 450 External Charmilles  
E-05     Agie. Chamilles  
E-08 260 x 36x 280 External Sodick. Japax  
E-09M 260 x 46 x 280   Makino 6
E-09S 260 x 36 x 280   Sodick  
E-10 260 x 36 x 340 External Hitachi  
E-12 150 x 75 x 450 External Sodick. Seibu. Japax. Makino 6
E-16 260 x 29 x 340 External Mitsubishi-DK. DM. DX. DP-431  
E-18 150 x 35 x 355 Internal Mitsubishi-20/ 25/ 25C2/ 25C3/ 25C5/ 25C6 . Hitachi  
E-24 260 x 29 x 340 Internal Mitsubishi-M. J. V series. DP-431  
E-28 150 x 33 x 340 External Agie. Charmilles. Chmer. Creator 8
E-36 300 x 60 x 500 IN / EX Mit-CNC / K. KS. S. W series 2
E-42 300 x 46(60) x 340   Mit EX/SX/EA  
E-60 180 x 45 x 450   Jinyoung. Wookyeng 6
E-61 128 x 38/20 x 545   Dongyang. Ewha. Sewon. Youngjin. Small type 8
E-62 180 x 50 x 380   Dookwang 6
E-63 180 x 45 x 395   Jengkwang 6
E-64 150 x 45 x 530   Kukje 8
E-65     Deahan  
E-66 230 x 50/25 x 545   Yuil. Dongyang 2
E-67 260 x 400      
E-67-1     Deahan EDM  
ES 200 x 1/2 x 450   NSD  
FL-5 150 x 33 x 360   Agie. Charmilles. Maho 4
  180 x 25/48 x 380   Sanbon-mamual 2