กแ Dies & guide parts

Ref. No Model Picture Description Application
O101 AE6999004
Upper guide AWF D=0.255 mm SW6.0 x 11.0mmT
AE6999006 Upper guide AWF D=0.105 mm
AE6999008 Upper guide AWF D=0.305 mm
AE6999009 Upper guide AWF D=0.155 mm
AE6999011 Upper guide AWF D=0.205 mm
O101M AE6999013
Upper guide without AWFD=0.25 mm SW6.0 x 11.0mmT
AE6999015 Upper guide without AWFD=0.30 mm
AE6999017 Upper guide without AWFD=0.20 mm
O102 AE6999003
Lower guide AWF D=0.255 mm SW6.0 x 11.0mmT
AE6999005 Lower guide AWF D=0.105 mm
AE6999007 Lower guide AWF D=0.305 mm
AE6999010 Lower guide AWF D=0.155 mm
AE6999012 Lower guide AWF D=0.205 mm
O102M AE6999014
Lower guide without AWFD=0.25 mm SW6.0 x 11.0mmT
AE6999016 Lower guide without AWFD=0.30 mm
AE6999018 Lower guide without AWFD=0.20 mm


กแ Power feeder contact & nozzle parts

Ref. No Model Picture Description Application
O001 AE6699003
Current supply upper & lower
id=6.0 mm / 25.5 x 6 mmT
 
O201-4 E8311219
Nozzle lower id4.0 x 20mm Prima EA250
O201-6 E8311210
Nozzle lower id6.0 x 20mm Prima E250 Old
Upper and lower without AWF
Lower with AWF
O202 E8311315
Nozzle lower id6.0 x 1.15mm Prima E250
O202-4 E8311279
Nozzle lower id4.0 x 20mm for AWF Prima EA250
O202-6 E8311225
Nozzle lower id4.0 x 20mm for AWF  
O203-4 E8311371
Nozzle upper id=4.0mm Prima SA400
O203-6 E8311317
Nozzle upper id=6.0mm Prima SA400
O203-7 E8311370
Nozzle upper id=7.0mm  
O204-4 E8311364
Nozzle upper id=4.0mm Prima SA400
O204-6 E8311318
Nozzle upper id=6.0mm Prima E250
O204-7 E8311369   Nozzle upper id=7.0mm